Kontak Ons
Kontakbesonderhede:

Kerkkantoor: Karin
013 665 5858

Leraarspaar: Marius & Mari-Lise v Staden
083 365 3855

Kinderkerk: Mari-Lise v Staden
082 301 2095

Plantasie Jeug: Suzaan v Eeden
082 264 3435

Lofprysing: Willemien Snyman
076 621 0637

Tegniese Span: Sean Peacock
081 401 2434

Gebedsgroepe: Hannes vd Westhuizen
082 935 8560

Komando Manne: Tienie Fourie
082 924 3100

Selleiers:
Joe & Cynthia vd Merwe: 083 542 3106 / 083 596 8431
Hennie & Elsabe v Zyl: 083 378 4834 / 083 306 8337
Hendrik & Annette Grobbelaar: 082 313 0911 / 084 583 2491

Rig 'n Versoek / Kontak Ons:
Naam en Van:

Kontak Nommer:

Tiepe Versoek:

Inhoud van Versoek:

BANKBESONDERHEDE:

Lewende Woord Delmas Morester ABSA Tjek rek no 405 063 7720